Складський облік 1С УТ 11. Детальна інструкція

 1. Первинна настройка складського обліку
 2. Ордерна схема документообігу
 3. Налаштування роздрібного складу
 4. Налаштування ціни
 5. Оприбуткування на склад
 6. Введення інформації про товар
 7. Відвантаження товару
 8. звітність
 9. висновок

Від організації складського обліку залежить робота логістів, бухгалтерів і працівників відділу продажів. Своєчасне проведення первинних даних допомагає раціонально використовувати складські площі, не допускаючи покладів або дефіциту товару. Складський облік 1С 8 в конфігурації «1С: Управління торгівлею редакція 11.0» - це оперативне відображення товарних цінностей, виключається людський фактор ручної обробки операцій, формування аналітичної звітності.

Первинна настройка складського обліку

Перед початком роботи необхідно ввести повну інформацію про склади. Для цього необхідно увійти на робоче місце адміністратора, в закладці «НДІ і адміністрування» ввести дані.

Кнопкою «Створити» необхідно вибрати склад:

 • Оптовий;
 • Роздрібний.

При виборі роздрібного магазину програмою передбачено ведення кількісного або сумового обліку. Для оптового складу - тільки за обліковою вартістю.

Для роздрібного можна налаштувати формат магазину, в якому передбачити можливість контролю для підтримки певного асортименту. Для цього необхідно встановити прапор у відповідній клітинці.

Якщо ведення складу в 1С передбачає і роздрібні, і оптові ціни, слід зазначити тільки «Роздрібний магазин». Вибір виду цін слід робити виходячи з облікової політики компанії. Обов'язково потрібно вказати відповідальну особу та адресу складу.

В меню «Група складів» передбачена можливість ведення надходження або відвантаження в цілому по угрупованню, так як на одній складській площі може перебувати номенклатура сторонніх компаній.

Ордерна схема документообігу

Щоб вибрати ордерну схему документообігу, необхідно галочками відзначити осередку «При надходженні» і «При відвантаженні». Це дає можливість детально відстежувати зміна статусу при русі товарних позицій і на кожному етапі контролювати роботу матеріально-відповідальної особи.

Ордерна схема дозволить розділити процеси оформлення документів і фактичного відвантаження номенклатури. На практиці між формуванням документа і відвантаженням буває часовий проміжок.

При виборі даного обліку є можливість встановити контроль над адресним складом. На території можна встановити робочі параметри зберігання для швидкого пошуку. Площі можуть бути розділені на зони зберігання:

 • секції;
 • стелажі;
 • Осередки.

Є можливість відстежувати залишки в кожному осередку.

Для кожного угруповання товарних позицій можна встановити свою зону зберігання. Це зручно для виділення швидкопсувних товарів (в холодильниках) або великогабаритних вантажів (в секціях з високими стелями).

Це зручно для виділення швидкопсувних товарів (в холодильниках) або великогабаритних вантажів (в секціях з високими стелями)

Налаштування роздрібного складу

При виборі поля «Роздрібні ціни» можна виконати налаштування параметрів обліку:

 • Можливість формування цін для певних груп;
 • Уточнити округлення роздрібної ціни.

Вкладка «Пороги спрацьовування» дозволяє формувати нову ціну на товарну групу при отриманні нової партії, якщо заданий мінімум по відношенню до ціни попередньої перевищено.

При заповненні картки «Роздрібні ціни» є можливість формування цін для різних варіантів реалізації.

При виборі «При продажу клієнтам» встановлюються ціни, зареєстровані в прайс-листі компанії. Поле «При введенні на підставі документів поставки» можна зареєструвати роздрібну ціну. Якщо вибрати «При передачі між організаціями» - формується ціна, яка закріплена при переміщенні товарних груп між компаніями.

Налаштування ціни

Налаштування ціни можна виконати з меню «НДІ і адміністрування» в закладці «Налаштування GRM» поле «Маркетинг». Дане поле дозволяє виконувати ціноутворення для різних товарних груп, клієнтів, в залежності від термінів оплати. Крім того, є можливість надання знижок.

Оприбуткування на склад

Документи по оприбуткуванню товарних груп на склад виконують з меню «Склад і доставка» в закладці «Приймання».

В поле слід вибрати склад. Для цього в дереві «Торговельна діяльність» слід натиснути на хрестик для того, щоб розкрити загальну угруповання і вибрати торгову точку або оптовий склад за конкретною адресою.

Після чого, можна оприбуткувати номенклатуру на склад. Для цього слід перейти в поле «Створити ордер».

Для цього слід перейти в поле «Створити ордер»

Прибутковий документ на надходження товару містить дві вкладки. В основному полі потрібно заповнити відомості загального характеру:

 • Дату, номер прибуткового документа (накладної);
 • Відомості про постачальника;
 • Статус документа дозволяє розділити кроки приймання товару: до вступу, в роботі, потрібно обробка або прийнятий;
 • Відповідальна особа.

Після заповнення всіх полів переходять в закладку «Товари».

Введення інформації про товар

Складський облік в 1С дозволяє максимально докладно відобразити всі відомості про товар. Для цього в поле «Товари» вкладкою «Додати» слід вибрати товарної позиції або створити нову картку товарної позиції

У картці необхідно внести характеристики товару:

 • Найменування;
 • Одиницю виміру;
 • Артикул;
 • Належність до складської групі;
 • Розміщення в конкретній комірці;
 • Опис товарної позиції;
 • Вибрати ставку ПДВ для формування ціни;
 • Роздрукувати цінник (якщо товар оприбутковується на роздрібний склад).

Найменування;  Одиницю виміру;  Артикул;  Належність до складської групі;  Розміщення в конкретній комірці;  Опис товарної позиції;  Вибрати ставку ПДВ для формування ціни;  Роздрукувати цінник (якщо товар оприбутковується на роздрібний склад)

Коректне заповнення картки товару виключить виникнення пересортиці при реалізації і переміщенні аналогічних позицій.

Коректне заповнення картки товару виключить виникнення пересортиці при реалізації і переміщенні аналогічних позицій

В поле «Товари» передбачена можливість розпакувати партію і сформувати ціну для кожної одиниці, заповнити серії. Якщо раніше було створено розпорядження на приймання товару, звірку даних можна виконати при натисканні на вкладку «Перевірити». Також за допомогою кнопки «Заповнити» можна виконати заповнення ордера з раніше створеного розпорядження.

Панель «Додаткової інформації» дозволяє проаналізувати заповнення картки товару, ввести штрих-коди або індивідуальні типорозміри товару.

У разі введення некоректної інформації внизу поля буде повідомлення з підказкою про можливі помилки.

У разі введення некоректної інформації внизу поля буде повідомлення з підказкою про можливі помилки

Після введення інформації необхідно провести і закрити прибутковий ордер. При необхідності можна вивести на друк документ.

Відвантаження товару

Створити документ про відвантаження можна з меню «Склад і доставка» в поле «Відвантаження».

Вибір складу виконується аналогічно документу приходу. Після чого, потрібно вибрати розпорядження з закладки «Створити ордера», на підставі якого відвантаження буде проведена.

Потім потрібно заповнити поле витратного ордера. Воно містить 3 вкладки. В основному меню необхідно ввести номер і дату витратного ордера, вибрати контрагента, відповідальна особа, в підзвіті якої номенклатура знаходиться. У разі переміщення товарів між складами - вибрати склад.

Управляти товарними позиціями можна з вкладки «Товари за розпорядженнями». Ордер автоматично буде сформований з розпорядження. Можна індивідуально зробити добірку у вкладці «відвантажувати товари»:

 • «Додати» - вибір товарної позиції;
 • «Серії» - можна підібрати серію, якщо в первинному обліку товарна позиція була оприбуткована із зазначенням серій;
 • «Заповнити» - підбір товарів кратно упаковок (коли розпаковувати немає можливості);
 • «Перенести в інший ордер» - можливість перенести товар в новий видатковий ордер.

«Додати» - вибір товарної позиції;  «Серії» - можна підібрати серію, якщо в первинному обліку товарна позиція була оприбуткована із зазначенням серій;  «Заповнити» - підбір товарів кратно упаковок (коли розпаковувати немає можливості);  «Перенести в інший ордер» - можливість перенести товар в новий видатковий ордер

При необхідності, можна розбити товар на кілька рядків у певній кількості або заповнити відвантаження по штрихкоду.

При необхідності, можна розбити товар на кілька рядків у певній кількості або заповнити відвантаження по штрихкоду

Після заповнення всіх полів документ можна вивести на друк.

Після заповнення всіх полів документ можна вивести на друк

звітність

В основному меню можна поле вибрати формування звіту за обраним складу. Звіт «Перераховування товарів» виконує контроль залишків на конкретну дату за обраним складу і матеріально-відповідальній особі. У разі виявлення відхилень, вони будуть зафіксовані після збереження звіту.

Створення інвентаризаційного опису можна сформувати з меню «Складські акти». У вкладці «Створити» можна вибрати документ для відображення результатів інвентаризації.

Вручну відображення результатів інвентаризації виконують в звіті «Ордер на відображення надлишків».

висновок

Ведення складського обліку в 1С в конфігурації «1С: Управління торгівлею редакція 11.0» дозволяє оперативно формувати ордера надходження з одночасним формуванням ціни. Є можливість відображення руху документів, розміщення на складах з багаторівневим режимом зберігання. Звітність дозволяє оперативно проводити інвентаризацію і відображати результати.


Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения