Товарний знак - дієвий інструмент конкуренції

У сімдесятирічної історії нашого підприємства понад п'ятдесят років присутня товарний знак У сімдесятирічної історії нашого підприємства понад п'ятдесят років присутня товарний знак. У сучасних ринкових умовах його значення важко переоцінити, оскільки завоювання нових ринків, формування ціни товару, збільшення прибутку - все це тісно взаємопов'язано з використанням товарного знака, який уособлює добре ім'я, імідж підприємства, за якими стоять роки наполегливої ​​праці кількох поколінь тракторостроителей, що створюють техніку, відому всьому світу під маркою «BELARUS».

Про товарному знаку Мінського тракторного, його репутації наш кореспондент розмовляє з начальником патентно-ліцензійної бюро управління протоколу та реклами маркетинг-центру Сергієм Малиновського.

- Сергій Романович, як відомо, товарний знак - ефективний засіб реклами, «безмовний продавець», який активно допомагає виробнику реалізувати продукцію, а покупцеві - придбати бажаний товар. Яку роль він грав і грає в історії нашого підприємства?
- Говорячи юридичною мовою, товарний знак - це позначення, що сприяє відмінності товарів і послуг одних осіб від однорідних товарів і послуг інших осіб. У пресі, інших засобах масової інформації та в побуті замість словосполучення «товарний знак» часто використовують назву «торгова марка» або, як стало модно останнім часом, «бренд», що, в принципі, одне й те саме. Перш за все він повинен виконувати свої основні функції - розпізнавальну і рекламну. Вдало виконаний і добре зарекомендував себе товарний знак у багатьох випадках зумовлює успіх продажу товарів, сприяє зміцненню репутації виробника. На практиці хороший товарний знак нерідко замінює довгі назви підприємства-виробника, які споживач нерідко забуває, а часом навіть не знає.

- Не секрет, що важлива роль відводиться товарному знаку при завоюванні нових ринків збуту ...
- При експорті продукції, вихід на нові ринки один з першочергових кроків - реєстрація товарного знака в країнах експорту. Його власник має виключне право використовувати товарний знак і розпоряджатися ним, а також право забороняти його використання іншими особами. Порушника прав власника товарного знака, відповідно до закону можна притягнути до суду для відшкодування матеріального і морального збитку. У той же час право на його використання може бути передано власником (ліцензіаром) іншій особі (ліцензіату) за ліцензійним договором для всіх або частини товарів, стосовно яких реєструється товарний знак.

Обов'язковою умовою такого договору є забезпечення ліцензіатом якості товару не нижче, ніж у власника товарного знака. Якщо під ним на ринку буде представлена ​​продукція низької якості, товарний знак може послужити для споживача антирекламою. Саме тому якість продукції тут грає першорядну роль.

Товарний знак є дієвим інструментом конкуренції. Для виконання цієї ролі необхідно максимально довгий час зберігати до маркується їм товару інтерес споживача. Як тільки він звик купувати товари з певним товарним знаком, як тільки він став довіряти цьому знаку, він неохоче і з недовірою переходить на інший. Віра в товарний знак є для споживача суб'єктивної гарантією наявності в товарі певних властивостей. Найчастіше вартість відомого бренду порівнянна з вартістю всіх матеріальних активів фірми.

- А коли і в якому вигляді був зареєстрований перший товарний знак нашого підприємства?
- На МТЗ перший товарний знак був зареєстрований в 1964 році з видачею свідоцтва СРСР № 26690 на ім'я Мінського тракторного заводу Совнархоза Білоруської РСР. Це був графічний знак, який представляв собою трикутник з опуклими утворюють лініями, в якому на тлі ґрат радіатора стилізовано зображена буква «Б» - початкова в слові «БІЛОРУСЬ». Передбачалася його реєстрація і в країнах експорту тракторів МТЗ. Однак в подальшому з'ясувалося, що даний знак не в повній мірі відповідав критеріям, які висуваються до товарних знаків. Роботи по його реєстрації в країнах експорту були припинені на початковій стадії, він був зареєстрований тільки на території Білорусі і Росії. В даний час термін дії цих реєстрацій давно закінчився, але цей товарний знак ще можна зустріти на старому обладнанні, наприклад, на шильдах з інвентарними номерами.

Наступним зареєстрованим товарним знаком, з видачею свідоцтва СРСР № 59244 на ім'я Мінського тракторного заводу ім. В. І. Леніна в 1976 році, був товарний знак «BELARUS», який, ще навіть не будучи офіційно зареєстрованим, отримав широку популярність за кордоном завдяки якісній продукції МТЗ, котра становила більшу частину експорту тракторів з СРСР за кордон. Ця популярність визначила рішення Всесоюзного об'єднання «Трактороекспорт» як монополіста у зовнішній торгівлі тракторами з СРСР здійснювати продажу всіх товарів, що експортуються з Радянського Союзу колісних тракторів інших заводів під єдиним товарним знаком «BELARUS» .Саме цей товарний знак було вирішено широко реєструвати за кордоном. В даний час товарний знак «BELARUS» зареєстрований в 105 країнах, і робота по розширенню кола країн його реєстрації триває.

Третім товарним знаком, зареєстрованим МТЗ з видачею свідоцтва СРСР № 60395 на ім'я Мінського тракторобудівного виробничого об'єднання
в 1978 році, був товарний знак «БІЛОРУСЬ». Він застосовувався на продукції МТЗ, що поставляється всередині СРСР і в деякі країни соціалістичного табору.

Після розпаду СРСР цей товарний знак став збігатися з офіційним скороченою назвою Республіки Білорусь і таким чином конфліктувати з законодавством про товарні знаки, що позбавило можливості подальшого розширення реєстрацій цього товарного знака. Було прийнято рішення про перехід на реєстрацію товарного знака «БЕЛАРУС», який зареєстрований в 1995 році Державним патентним комітетом Республіки Білорусь з видачею свідоцтва РБ № 7608 на ім'я виробничого об'єднання «Мінський тракторний завод імені В. І. Леніна». В даний час цей знак зареєстрований в 16 країнах.

У наш час товарні знаки «BELARUS» і «БЕЛАРУС» є головними товарними знаками МТЗ, так як використовуються безпосередньо на всіх випущених тракторах, лісових машинах, альтернативної техніці і представляють для підприємства найбільшу цінність. Крім вищевказаних, на ім'я заводу зареєстровані ще шість товарних знаків, які є варіанти і комбінації виконання кирилицею і латиницею слів «БЕЛАРУС» і «BELARUS», «МТЗ» і «МТZ».

- Останнє накреслення товарного знака заводу було розроблено та зареєстровано вже в нинішньому столітті?
- З метою отримання оригінального образотворчого товарного знака, натомість пішов у історію № 26690, за результатами проведеного на заводі конкурсу, був відібраний наступний знак, який найбільш повно відповідає вимогам, що пред'являються - бути оригінальним, лаконічним, виразним, таким, що запам'ятовується і в той же час зберігає спадкоємність з попереднім. У 2000 році цей товарний знак був зареєстрований Державним патентним комітетом Республіки Білорусь з видачею свідоцтва нашої країни № 12961 на ім'я «Мін-ський орденів Леніна і Жовтневої Революції тракторний завод імені В. І. Леніна». Зараз цей знак зареєстрований в 48 країнах.

Вдало виконаний і грамотно використаний товарний знак, спочатку підкріплений якістю товару, у багатьох випадках зумовлює успіх продажу товарів, сприяє зміцненню репутації виробника, підтримці рівня товарообігу.

«Розкрутка» товарного знака - справа дорога, бо про-виробниками доводиться вкладати великі гроші в рекламу і просування товару на ринки. Сама реєстрація нового товарного знака - це трудомісткий і тривалий процес, який може тривати, залежно від країни і процедури реєстрації, від півтора до кількох років. Реєстрація вимагає також значних фінансових коштів, її вартість може бути в межах від декількох сотень до декількох тисяч доларів.
З утвердженням в березні 2015 року «Керівництва по фірмовому стилю» на підприємстві було визначено порядок використання товарних знаків «BELARUS» як для маркування тракторів, так і в складі комбінованого логотипу ВАТ «МТЗ».

Правова охорона товарного знака в нашій країні здійснюється на підставі його реєстрації в порядку, встановленому Законом Республіки Білорусь «Про товарні знаки і знаки обслуговування», реєстрація - в Національному центрі інтелектуальної власності після завершення експертизи заявленого позначення, під час якої встановлюється відповідність товарного знака вимогам, викладеним в Законі. Його охорона в Білорусі, як і в більшості країн світу, надається строком на 10 років з правом подальшого продовження на такий же час необмежену кількість разів. Необхідно тільки своєчасно сплачувати мито. Право на товарний знак охороняється державою, що підтверджується охоронним документом - свідоцтвом, яке засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право його власника щодо товарів, зазначених у свідоцтві, і містить зображення товарного знака.

Підтримка іміджу нашого підприємства за допомогою випуску якісної продукції - багаторічна стійка традиція і борг всіх тракторостроителей, піклуються про добре ім'я нашого славного заводу. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що завоювати хорошу репутацію дуже важко, а втратити її можна швидко,
тому в дні 70-річчя МТЗ бажаю кожному тракторозаводцев високо нести честь і славу Мінського тракторного і його широко відому марку.

Наталія ХЛЕБУС.
Фото автора.

Також можна почитати:

Яку роль він грав і грає в історії нашого підприємства?
А коли і в якому вигляді був зареєстрований перший товарний знак нашого підприємства?
Останнє накреслення товарного знака заводу було розроблено та зареєстровано вже в нинішньому столітті?
Меню сайта
Мини-профиль
 • Регистрация Напомнить пароль?

  Бесплатно можно смотреть фильмы онлайн и не забудьте о шаблоны dle на нашем ресурсе фильмы бесплатно скачать c лучшего сайта
  Опросы
  Топ новости
  Инструкция: как включить подсветку клавиатуры на ноутбуке Asus


  Заблокировалась и отключилась встроенная клавиатура на ноутбуке: как снять блокировку и включить? 


  Ремонт ноутбука ASUS N75S в Санкт-Петербурге (СПб): замена дисплея, замена клавиатуры, ремонт корпуса Асус N75S, замена матрицы
  Услуга Стоимость, руб. Диагностика ASUS N75S Бесплатно (500р при необходимости разбора) Профилактические работы с системой охлаждения + замена кулера 2500 р * Замена чипа (видеочипа) ASUS N75S 6000-6500 Замена

  Как поменять клавиатуру на ноутбуке самостоятельно?
  Владельцы мастерских по ремонту компьютеров часто встречаются со случаями, когда приносят ноутбук, на который была пролита какая-либо жидкость. В некоторых случаях подобная ситуация означает, что понадобится

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как почистить клавиатуру компьютера
  С появлением компьютера человек все больше времени проводит за ним. Это и рабочий инструмент, и средство развлечения. Поэтому, совсем неудивительно, что определенные устройства, используемые для ввода

  Замена и ремонт клавиатуры для ноутбука, видео-инструкции
  Замена клавиатуры и кнопок ноутбука показано на видео с подробным объяснением процесса. Цена замены в сервисном центре от 200 рублей . Звоните по тел: +7 (812) 640-03-20 . Замена или ремонт

  4 способа, как отключить клавиатуру на ноутбуке
  Если у вас есть ноутбук, то клавиатура и тачпад на нем являются важными составляющими, без которых работа на устройстве будет вызывать сложности. Конечно есть альтернативы в виде клавиатур и мышей, которые

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем более неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, плохо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения

  Как правильно и быстро снять клавиши с клавиатуры ноутбука
  При продолжительной и тем немало неаккуратной эксплуатации ноутбука часто образуются проблемы с клавишами. Они могут залипать, нехорошо нажиматься, а некоторые клавиши и вовсе могут сломаться. Для решения